Klimafaget.dk

Klimafaget.dk

Materiale til klimaundervisning i grundskolen og gymnasiet

Denne hjemmeside indeholder gratis og videnskabeligt lødigt klima-undervisningsmateriale udarbejdet af undervisere.

Jeg har lavet nogle forløb, som kan bruges fra de små klasser og til og med gymnasiet i flere fag. Hvis du har noget lækkert og succesfuldt materiale, som du gerne vil dele her på siden, kan du sende det til mig, så lægger jeg det op.

Det er meget vigtigt for mig, at børnene bliver informeret om klimakrisen. Det er også meget vigtigt, at de bliver informeret så videnskabeligt korrekt som overhovedet muligt. Jeg er uddannet biolog, men har arbejdet som skolelærer i 18 år. Jeg gør mit bedste for at tjekke kilder og den nyeste forskning, og jeg forsøger at gøre viden om klimaforandringerne overskuelig for elever, inden jeg lægger noget op til jer. Ikke desto mindre er klimaforskningen meget svær at få et overblik over, så I må meget gerne komme med kritik, hvis jeg har misforstået noget.

Velkommen til og god vind med at fortælle jeres elever om klimakrisen.

KH Hanne